BIP
Strona główna/O nas/Aktualności/NOWOCZESNY I AKTYWNY SENIOR

NOWOCZESNY I AKTYWNY SENIOR

4 . 07 . 2023

Koło Gospodyń Wiejskich w Gronowicach zaprasza
osoby w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałe
na terenie gminy Dziadowa Kłoda

do udziału w bezpłatnych działaniach aktywizacyjnych organizowanych
w ramach zadania publicznego „Nowoczesny i aktywny senior”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach
rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”

na lata 2021–2025, Edycja 2023.
Termin realizacji zadania publicznego
od 01.05.2023r. do 31.12.2023r.

Projekt „Nowoczesny i aktywny senior” jest stworzony z pasją do działania na rzecz lokalnego
środowiska, przez seniorów którzy swoje doświadczenie życiowe i zawodowe chcą przekazać
innym członkom lokalnej społeczności oraz chcą pozyskać wiedzę o zmieniającym się otoczeniu
i być czynnymi jego uczestnikami.
Celem projektu jest wzmocnienie aktywności seniorów na terenie Gminy Dziadowa Kłoda
w zakresie spędzania wolnego czasu.
Grupą docelową zadania publicznego są seniorzy po 60 r. ż. mieszkający na terenie Gminy
Dziadowa Kłoda.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania aktywizacyjne:
▪ zajęcia rekreacyjne na basenie z instruktorem,
▪ wycieczka do Krakowa i Wieliczki,
▪ gimnastyka wzmacniająca z instruktorem,
▪ warsztaty- rynek pracy otwarty dla seniora,
▪ spotkanie podsumowujące projekt.
Warunkiem udziału w zadaniu publicznym jest zadeklarowanie udziału w min. 4 aktywnościach
( w tym w wycieczce).

2
Pierwszeństwo uczestnictwa w działaniach aktywizacyjnych organizowanych w ramach zadania
publicznego mają:
• seniorzy 60+ z orzeczoną niepełnosprawnością,
• seniorzy, którzy nigdy nie brali udziału w działaniach aktywizacyjnych w Gminie Dziadowa
Kłoda.
Aby wziąć udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu należy:
✓ wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich
w Gronowicach oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie
(ul. 1 Maja 11, 56-504 Dziadowa Kłoda),

✓ pobrać formularz ze strony internetowej gok.dziadowakloda.pl zakładka Kontakt-
druki do pobrania, następnie wydrukować, wypełnić i złożyć w siedzibie Koła

Gospodyń Wiejskich w Gronowicach lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej
Kłodzie bądź przesłać drogą tradycyjną, np. pocztą na adres: Gronowice 14, 56-504
Dziadowa Kłoda.
INFORMACJE O ZAJĘCIACH AKTYWIZACYJNYCH
ZAJĘCIA REKREACYJNE NA BASENIE Z INSTRUKTOREM (ilość miejsc-20)
W ramach projektu zaplanowano 16 zajęć rekreacyjnych na basenie z instruktorem
w Oleśnicy. Każde zajęcia to 1,5 godz. aktywności w basenie.
Zajęcia na basenie mają na celu:
✓ wzmocnienie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia odciążające w wodzie,
✓ aktywne wykorzystanie wolnego czasu z korzyścią dla zdrowia i lepszego samopoczucia.
Seniorzy będą dzielili się wrażeniami z zajęć na basenie w lokalnych mediach
społecznościowych, tym samym zachęcą mieszkańców Gminy do tej formy aktywności
z korzyścią dla zdrowia i poprawy komunikacji społecznej.
W ramach działania zostanie opłacony:
▪ transport,
▪ bilet wstępu na basen,
▪ usługa instruktora
▪ ubezpieczenie uczestników zajęć.
WYCIECZKA DO KRAKOWA I WIELICZKI (ilość miejsc-50)
W ramach działania zostanie zorganizowana 2 dniowa wycieczka turystyczno-poznawcza do
Krakowa i Wieliczki.
✓ Uczestnicy wycieczki poznają historię miasta Krakowa,
✓ zwiedzą z przewodnikiem Stary Rynek, sukiennice i Zamek na Wawelu,
✓ w Wieliczce zwiedzą kopalnię soli, poznają jakie warunki pracy mieli górnicy gdy
powstała kopalnia, a jak to wygląda współcześnie.
Uczestnicy będą się dzielić wiedzą i wrażeniami z wycieczki ze swoją lokalną społecznością za
pomocą mediów społecznościowych i podczas spotkań w Gminie.
W ramach działania będzie opłacony:
▪ transport,
▪ ubezpieczenie uczestników wycieczki,
▪ usługa przewodnika,
▪ nocleg z wyżywieniem,
▪ bilety wstępu do Zamku na Wawelu i kopalni soli w Wieliczce.
GIMNASTYKA WZMACNIAJĄCA Z INSTRUKTOREM
W ramach działania zorganizowane zostaną zajęcia aktywizujące seniorów i poprawiające ich
kondycję fizyczną w postaci gimnastyki wzmacniającej.
Zajęcia odbywać się będą na sali wiejskiej w Gronowicach w miesiącach: wrzesień,
październik, listopad; 4 zajęcia/ m-c, po 1,5 godz. każde, dla 20 uczestników.

3

Instruktor przeprowadzi zajęcia z użyciem następującego sprzętu:
▪ maty do ćwiczeń,
▪ stepu (usprawnia koordynację ruchową, wpływa na poprawę sprawności),
▪ taśmy oporowej (używanej do aktywacji stawów, pomaga w rozluźnieniu mięśni,
poprawia zdolności motoryczne i wzorce ruchu, zwiększa wytrzymałość i wzmacnia
osłabione partie mięśniowe).
WARSZTATY- RYNEK PRACY OTWARTY DLA SENIORA
W ramach działania odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym, który zapozna seniorów
z aktualnymi przepisami prawa w zakresie zatrudniania seniorów w różnych zawodach zgodnie
z kompetencjami i doświadczeniem zawodowym.
Zaplanowano 3 warsztaty dla grup 10 osobowych, każdy warsztat po 4 godz.
Na zajęciach doradca zawodowy:
✓ wskaże praktyczne wykorzystanie wiedzy seniorów w różnych zawodach, np. senior
księgowa, senior opiekunka do dzieci, senior ogrodnik, senior nauczyciel, itp.;
✓ przeprowadzi test kompetencji zawodowych aby każdy uczestnik mógł się dowiedzieć
jak badany jest poziom kompetencji przez pracodawców,
✓ zaprezentuje dostępne oferty pracy dla seniorów z ogłoszeń lokalnych pracodawców,
✓zaprosi na zajęcia przedstawiciela agencji zatrudnienia, który przedstawi ofertę lokalnego
rynku pracy dla seniorów, udzieli informacji w zakresie obowiązku podatkowego
i opłacania składek ZUS dla osób korzystających ze świadczeń emerytalno- rentowych
w przypadku podjęcia zatrudnienia.
Seniorzy podzielą się swoją wiedzą z lokalną społecznością w mediach i na spotkaniach
z innymi seniorami.
SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT
Na zakończenie projektu Oferent zorganizuje spotkanie integracyjne dla wszystkich seniorów
uczestniczących w projekcie.
Na spotkaniu kierownik projektu przedstawi sprawozdanie z realizacji projektu w zakresie
merytorycznym, finansowym i organizacyjnym.
Seniorzy zaprezentują materiał zdjęciowy zgromadzony w trakcie realizacji projektu,
w podziale na zrealizowane działania.
Na zakończenie spotkania seniorzy wystosują list do Władz Gminy o objęcie patronatem
corocznych „senioralnych spotkań patriotycznych”, które jako innowacja seniorów będą
organizowane corocznie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W ramach działania opłacony zostanie catering dla osób uczestniczących w spotkaniu.
Terminy zajęć, wycieczki oraz informacje dotyczące realizacji działań projektowych będą na
bieżąco zamieszczane na stronach internetowych:
✓ Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie- gok.dziadowakloda.pl
✓ Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda- www.dziadowakloda.pl
w zakładce Aktualności oraz w mediach społecznościowych- Facebooku Gminnego Ośrodka
Kultury w Dziadowej Kłodzie oraz Facebooku KGW w Gronowicach.
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych działaniach aktywizacyjnych
organizowanych w ramach zadania publicznego „Nowoczesny i aktywny senior”.
Koło Gospodyń Wiejskich w Gronowicach
Gronowice 14
56-504 Dziadowa Kłoda
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 0214040001
REGON 520484952
NIP 9112040883
tel. 576 160 414
e-mail:kgw.gronowice@interia.p

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

 

Kategoria: Pliki [19]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-07-04 Formularz rekrutacyjny NOWOCZESNY I AKTYWNY SENIOR.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Formularz rekrutacyjny NOWOCZESNY I AKTYWNY SENIOR.pdf 213,92KB zobacz
odt 2024-02-23 formularz uczestnictwa ozdoba wielkanocna.odt
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
formularz uczestnictwa ozdoba wielkanocna.odt 18,67KB -
odt 2023-11-15 Formularz uczestnictwa w konkursie świątecznym "Aniołek bożonarodzeniowy"
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
Formularz uczestnictwa w konkursie świątecznym "Aniołek bożonarodzeniowy" 18,97KB -
odt 2023-11-15 formularz uczestnictwa w konkursie świątecznym "Aniołek bożonarodzeniowy".odt
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
formularz uczestnictwa w konkursie świątecznym "Aniołek bożonarodzeniowy".odt 18,97KB -
odt 2023-11-15 Formularz uczestnictwa w konkursie świątecznym "Aniołek bożonarodzeniowy".odt
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
Formularz uczestnictwa w konkursie świątecznym "Aniołek bożonarodzeniowy".odt 18,97KB -
jpg 2023-04-25 formularz uczestnictwa.jpg
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
formularz uczestnictwa.jpg 206,08KB zobacz
docx 2024-04-12 KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE.docx 16,83KB -
jpg 2024-02-23 KINO GOK-6.jpg
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
KINO GOK-6.jpg 358,45KB zobacz
jpg 2023-04-25 ogłoszenie o konkursie.jpg
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
ogłoszenie o konkursie.jpg 225,8KB zobacz
pdf 2023-07-04 Plakat_NOWOCZESNY_I_AKTYWNY_SENIOR (1).pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Plakat_NOWOCZESNY_I_AKTYWNY_SENIOR (1).pdf 240,56KB zobacz
odt 2023-05-25 Plik w standardzie Easy To Read
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
Plik w standardzie Easy To Read 13,26MB -
jpg 2023-04-25 regulamin część 1
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
regulamin część 1 204,84KB zobacz
jpg 2023-04-25 regulamin część 2
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
regulamin część 2 155,18KB zobacz
odt 2024-02-23 Regulamin konkursu ozdoba na stół wielkanocny.odt
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Regulamin konkursu ozdoba na stół wielkanocny.odt 22,54KB -
docx 2024-04-12 regulamin konkursu plastycznego patriotyzm oczami dziecka.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
regulamin konkursu plastycznego patriotyzm oczami dziecka.docx 12,4KB -
docx 2023-11-15 regulamin konkursu świątecznego "Aniołek bożonarodzeniowy".docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
regulamin konkursu świątecznego "Aniołek bożonarodzeniowy".docx 12,1KB -
docx 2023-11-15 regulamin konkursu świątecznego" Aniołek bożonarodzeniowy".docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
regulamin konkursu świątecznego" Aniołek bożonarodzeniowy".docx 12,1KB -
pdf 2023-07-04 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa NOWOCZESNY I AKTYWNY SENIOR.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa NOWOCZESNY I AKTYWNY SENIOR.pdf 248,35KB zobacz
jpg 2023-04-25 Repertuar kina na marzec
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Repertuar kina na marzec 78,47KB zobacz
do góry